Uzyskaj dostęp do naszych najczęściej odwiedzanych aplikacji internetowych przez międzynarodowych pacjentów i dostawców usług medycznych

Użyj tych WebApps dodatkowo i opcjonalnie do naszych aplikacji mobilnych ( Pobierz aplikacje )

Automatyczne tłumaczenie informacji dla Pacjentów i Specjalistów w dowolnej części świata.