Joel Monarres
Үүсгэн байгуулагч, ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

 

Joel Alexander Monarres
БИОТЕХНОЛОГИЙН СУДАЛГАА

 

Екатерина Огнева
УЛСЫН САЛБАРЫН ЭРҮҮЛ МЭНД

Айфа Умер
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ДУРААЛ

Juan Pablo Valencia
ЛАТАМЫН ЗАСГИЙН ГАЗАРТАЙ ХАРИЛЦАХ

Рогелио Карденас
МЕКСИКИЙН ЗАСГИЙН ГАЗАРТАЙ ХАРИЛЦАХ

Antonio Burguete
САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

Жонатан Васкес
APPHIVE PLATFORM-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

Сержио Домингес
APPHIVE платформын удирдагч

Alexander Гонзалес
APPHIVE платформын удирдагч

Хорхе Рамос
ПЛАТФОРМЫН ЧАНАР

Кевал Кант
МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨГЖИЛ

 
 

Adnan Ахар
МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨГЖИЛ

 

 

Javier Gamero
APPHIVE ХӨГЖИЛ

 
 

Jair Rincón
APPHIVE ХӨГЖИЛ

Miguel Acevedo
APPHIVE ХӨГЖИЛ

 

Мигель Анхель Белтран
APPHIVE ХӨГЖИЛ

 
 

 

                  

 

 

  

 

 

 

Эрүүл мэндийн програмууд, үнэ төлбөргүй
Энэ нь мэдэгдлийн талбарын өгөгдмөл текст юм